Montana winter fishing

Winter Trout Fishing in Montana [VIDEO]

How about some Montana winter fishing?